Parkering

Parkering på City Nord

 • Inn- og utkjøring fra parkeringsplassen registreres automatisk.
 • Det er ingen parkeringsbillett. Bilskiltet ditt blir registrert når du kjører inn og ut av City Nord.
 • De 3 første timene er gratis.

Betalingsalternativer

 • Automatisk trekk: Registrer deg på min.onepark.no. Parkering belastes automatisk ditt kredittkort ved utkjøring.
 • Faktura: Hvis du ikke betaler ved avreise vil du få faktura i posten for tiden du har parkert + fakturagebyr.
 • Betal ved avreise: Tast inn bilens reg.nr. på automat ved infoen i 1. etg. og betal for parkering.

Takster

 • 0-3 timer: GRATIS
 • 4. time kr 40
 • 5. time kr 60
 • 6. time kr 75
 • Deretter pr time kr 100
 • Maks pris pr døgn kr 500
 • Fri parkering utenom senterets åpningstider 

REGISTRERING

BETALE

Lading av Elbil

Det er nå mulighet for å lade din elbil hos oss. Du finner to ladestasjoner i 2. etg og 12 ladestasjoner i 3. etg i parkeringshuset. De to plassene i 2. etg er reservert for bevegelseshemmede. 

 • For å lade din elbil hos oss må du opprette bruker på  www.charge365.no
 • Ladekabelen må ha type 2 plugg for å kunne kobles i ladestasjon
 •  Pris pr. time: kr 30,- 
 •  I tillegg kr 1,- pr. kWh