Nordland Hjertesenter

Telefon: 94 85 29 14

E-post: post@nordlandhjertesenter.no

Nettside: https://nordlandhjertesenter.no/

Nordland Hjertesenter utreder alle former for hjertesykdommer og vil henvise til videre utredning og behandling der det er behov for det.

Anders Hovland var ferdig hjertespesialist i 2003 og har jobbet ved Nordlandssykehuset frem til 2021 som overlege på Hjerteavdelingen og har lang erfaring med utredning og behandling av hjertesykdommer. I tillegg er han 1. amanuensis ved Universitetet i Tromsø og har en doktorgrad om forhøyet kolesterol og har drevet utstrakt forskning innen hjertesykdommer.

Du kan henvises til oss via fastlege, og det er tilsvarende egenandel som på sykehus.

Du kan også kontakte oss direkte for en vurdering, ta kontakt på mail eller telefon.
Vi har relativt kort ventetid, og du vil bli møtt av en erfaren hjertelege og av en erfaren helsesekretær eller erfaren spesialsykepleier.